WSPÓŁPRACA

Spodobał Ci się mój blog? Chciałbyś podjąć ze mną współpracę? Jestem otwarta na wszelkie propozycję! 
You liked my blog? Would you like to take with me cooperation? I am open to any suggestion!

Wszelkie pytania lub oferty współpracy proszę kierować na podany e-mail: aleksandra_kojder@o2.pl
Any questions or offers of cooperation, please contact the specified e-mail: aleksandra_kojder@o2.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz